Treball en xarxa gràcies a les TIC

Consisteix a crear una xarxa virtual que faciliti la interacció dels grups de suport a la lactància materna.

Els objectius específics d’aquest projecte inclouen:

Crear un portal web que permeti:

 • Fer visible la situació de la lactància i de les dones que alleten a Catalunya.
 • Donar a conèixer investigacions científiques sobre lactància materna per a professionals de la salut, ens públics catalanes i associacions prolactància.
 • Donar visibilitat als diferents grups de suport a la lactància, els seus serveis i activitats.
 • Oferir informació útil i suport a la creació de noves associacions prolactància per a l’enfortiment d’aquest sector associatiu.
 • Propiciar el desenvolupament conjunt o coordinat de programes.
 • Crear una llista de correu.

Les accions desenvolupades fins ara són:

 • Creació del web www.grupslactancia.org amb les següents característiques:
  • Domini propi
  • Adreces de correu gratuïtes per a les associacions membres
 • Espai de difusió dels projectes de la Federació:
 • Suport a projectes d’associacions membres (Guia de Lactància, etc.)
 • Cursos i tallers de formació
 • Activitats conjuntes
 • Visualització dels grups de suport
 • Creació de la llista de correu [FEDECATA]:
  • Intercanvi d’informació
  • Coordinació on-line