Normalitzar la lactància materna

Els objectius específics d’aquest projecte inclouen:

 • Normalitzar l’acte d’alletar en públic en tots els àmbits de la societat.
 • Vetllar perquè cap dona pateixi discriminació, rebuig o vulneració de drets pel fet d’alletar el seu fill o filla.
 • Normalitzar la informació i les imatges de lactància materna en tots els àmbits.

Les accions desenvolupades fins ara són:

 • “Tolerància 0 en front de qualsevol tipus de discriminació per opció de criança.”
 • Convocatòria del “I Concurs de contes infantils Lactància i Criança”.
 • Donar suport a les iniciatives de normalització de la lactància promogudes des de les associacions de dones lactants.
 • Lactància i educació: projecte per tal que l’explicació de la fisiologia de la lactància materna s’inclogui dins el currículum de l’educació primària, secundària i universitària pertinents.
 • Col·laborar amb la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar iniciatives que protegeixin els drets de les dones i l’acceptació pública dels diferents aspectes de la criança.
 • Normalitzar la lactància materna i la criança dels fills en el sector del comerç i la hoteleria.
 • Convocatòria del “II Concurs de contes infantils Lactància i Criança”.
 • Organització d’exposicions d’art i lactància.