Neix la Federació

La Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna neix al 2002 a Barcelona. Sorgeix de la necessitat detectada per diferents associacions prolactància de Catalunya de disposar d’una entitat que pugui desenvolupar projectes d’interès comú difícils d’assumir per separat.

Després de la seva fundació, es realitza, abans de res, una investigació sistemàtica per reunir dades fiables sobre la situació de la lactància materna a Catalunya, les necessitats específiques de les dones que alleten, la qualitat de l’atenció sanitària que reben i el seu nivell d’informació i suport.

Paral·lelament, la Federació coordina les diferents associacions que ofereixen serveis de suport a la lactància materna, tenint en compte les diferents organitzacions i metodologies, els recursos i les necessitats per la consecució de les seves finalitats.

Fruit d’aquest feina, s’han elaborat diferents projectes encaminats a potenciar el treball en xarxa de les diferents associacions, afavorir l’intercanvi d’informació, donar visibilitat al moviment social de voluntariat que desenvolupa serveis dirigits a les dones que decideixen alletar els seus fills, oferir recursos de formació i assessorament, promoure l’ús de les TIC, desenvolupar programes conjunts i generar un discurs global a l’entorn de la lactància materna i les necessitats específiques de les dones que alleten.

Els grups de suport a la lactància materna, promoguts principalment per aquestes associacions prolactància, han nascut a iniciativa de nombroses mares conscients que donar el pit requereix un aprenentatge que no sempre resulta fàcil, i que sovint les dones necessiten el suport d’altres dones amb experiència per poder alletar amb èxit els seus fills.

Són grups d’ajuda mútua que funcionen com a punts de trobada i d’informació, així com de centres de recursos i de serveis.

Els grups de suport complementen l’assistència que ofereixen els serveis de salut, i cobreixen tots aquells aspectes relacionats amb la lactància que no corresponen al sistema sanitari.

Dones embarassades, mares, pares, bebès, familiars i amics es troben en un espai on es parla de lactància, es comparteixen experiències, alegries i dificultats, dubtes i diferents solucions, i es gaudeix d’un ambient acollidor.

Els serveis que habitualment ofereixen els grups de suport inclouen reunions periòdiques, atenció personalitzada, telèfon d’urgències, servei de biblioteca, material de consulta escrit i virtual, vídeos, préstec de material específic de lactància materna i organització d’iniciatives de sensibilització social.

Tots aquests serveis són gratuïts i l’assistència als grups és voluntària.

Les assessores de lactància són mares experimentades que han alletat els seus fills i que han realitzat la formació que demana l’associació prolactància a la qual pertanyen, a més de cursos i tallers avalats per la Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna i l’Associació Catalana proLactància Materna (ACPAM).

Aquesta experiència i formació les acredita per ajudar altres mares, oferint-los suport emocional i proporcionant-los informació concreta, veraç i actualitzada sobre diversos temes relacionats amb la lactància materna.