Articles de Lactància

Butlletins ACPAM

ACPAM (Associació Catalana pro Lactància Materna) va crear al 1995 el butlletí Lactància Materna amb una periodicitat més o menys anual fins al 2006.

Al llarg d’aquests anys aquest butlletí es va convertir en un dels millors recursos de difusió d’informació fiable i actualitzada sobre lactància materna a l’Estat espanyol i encara avui molts dels seus articles segueixen en plena vigència.

Podeu consultar-los tots en aquest enllaç: