IX Curs Formació Lactància Materna 2020

Un dels projectes principals de la Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna és la realització de Cursos de Formació sobre lactància materna.

Aquests cursos, de periodicitat bianual, consten de 40 hores de formació, presencial i online, a més de 150 hores de suport online mitjançant fòrums de discussió i tutories, abasten els principals temes de lactància i suport a mares lactants i es realitzen al llarg de 6 dissabtes, en sessions de 4 hores presencials. Al llarg del curs estaran disponibles les classes online i cada alumna les podrà fer a la seva comoditat. Finalitzat el curs es realitzarà una prova de coneixements i es lliurarà certificat d’assistència. El proper curs s’iniciarà al febrer i durarà fins a començaments d’abril:

LLOC: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

DATES: 22 i 29, de febrer; 7, 21 i 28 de març; 4 d’abril.

HORARI: De 9:30 a 13:45h.

PROGRAMA:

programa-2020-cat

VALIDACIONS I RECONEIXEMENTS:

S’ha sol·licitat per al curs el reconeixement d’interès sanitari de l’IES.

També s’han sol·licitats Crèdits de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

S’informarà oportunament de la seva concessió i dels tràmits necessaris per aconseguir els Crèdits.

INSCRIPCIÓ I PREU:

La inscripció ha de fer-se online mitjançant un formulari en aquesta mateixa web però no es considerarà inscripció en ferma fins que no s’efectuï l’ingrés en compte de l’import del curs.

Les places són limitades i s’assignessin per ordre d’ingrés en compte:

 • Preu general del curs: 350 €
 • Preu especial membres de la Federació: 300 €
 • Inicio inscripció: 30.01.2020
 • Data límit inscripció: 20.02.2020
 • A partir del 15 de febrer 2020 recàrrec addicional de 50 € (en cas de disponibilitat de places).

Els ingressos s’efectuessin mitjançant l’operativa de pagaments a tercers de “la Caixa”

Codi entitat: 0484424

A través de la xarxa de caixers automàtics de Caixabank o per operativa online “caixabanknow”

S’haurà de fer constar el nom complet de l’alumna, tal com figura en la inscripció.

Emplena el següent formulari:

  Primer apellido / Primer cognom *

  Segundo apellido / Segon cognom *

  Nombre / Nom *

  Dirección / Adreça *

  Código Postal / Codi Postal *

  Ciudad / Ciutat *

  Provincia / Província *

  Teléfono / Telèfon

  Móvil / Mòbil

  email*

  Profesión / Profesió

  Grupo al que perteneces, si es el caso / Grup al que pertanys si és el cas

  Quiero ser asesora/Vui ser assessoraSoy profesional de la salud/Sóc profesional de la salut

  Si eres profesional indica la especialidad / Si ets profesional indica la teva especialitat

  Sitio de trabajo / Lloc de treball

  ¿Por qué quieres participar? / Per què vols participar?

  Comentarios / Comentaris