I Curs de Formació Online sobre Lactància Materna 2016

Un dels projectes principals de la Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna és la realització de Cursos de Formació sobre lactància materna.

Els cursos teòrics presencials, de periodicitat bianual, consten de 40 hores de formació presencial, abasten els principals temes de lactància i suport a mares lactants i es realitzen al llarg de 6 dissabtes, en sessions de 7 hores. Finalitzat el curs es realitza una prova de coneixements i es lliura certificat d’assistència.

Una de les demandes més habituals de les alumnes és la possibilitat de reforçar els aprenentatges adquirits mitjançant el debat, discussió i resolució de casos reals.

El I Curs de Formació Online sobre Lactància Materna neix per cobrir aquesta necessitat específica de formació amb un enfocament més pràctic.

S’estructura a través de 18 mòduls que abasten des dels temes bàsics tractats en cursos presencials a temes complementaris que normalment no tenen cabuda en els mateixos.

Per realitzar el present curs no és imprescindible haver realitzat anteriorment el curs presencial però si es pressuposa en l’alumnat un nivell de coneixements previs suficients, ja que es tracta de reforçar i ampliar coneixements, no començar de zero.

El curs re realitza online al llarg de 6 mesos i alterna un vídeo tutorial sobre els continguts de cada modulo, documents de suport descargables des de la plataforma i la presentació de casos pràctics sobre els quals es podrà analitzar, rebatre i resoldre.

En finalitzar cada mòdul hi haurà una prova de coneixements tipus test i en finalitzar el curs caldrà superar una prova global de coneixements.

El curs està previst en el 2016, s’iniciarà el 23 de maig i es perllongarà fins al 23 de novembre:

curs-online-2016c

PROGRAMA I CURS LACTÀNCIA ONLINE 2016

Crèdits de Formació

S’han sol·licitats Crèdits de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

S’informarà oportunament de la seva concessió i dels tràmits necessaris per aconseguir els Crèdits.

INSCRIPCIÓ I PREU:

La inscripció ha de fer-se online mitjançant un formulari en aquesta mateixa web però no es considerarà inscripció en ferma fins que no s’efectuï l’ingrés en compte de l’import del curs.

Les places són limitades i s’assignessin per ordre d’ingrés en compte:

Preu general del curs: 100 €
Preu especial membres de la Federació: 50 €
Inicio inscripció: 01.05.2016
Data límit inscripció: 20.05.2016
Del 15 al 20 de maig 2016 recàrrec addicional de 50 €.
Els ingressos s’efectuessin mitjançant l’operativa de pagaments a tercers de “la Caixa”
Codi entitat: 0484424

A través de la xarxa de caixers automàtics Servicaixa o per Linea Oberta.

S’haurà de fer constar el nom complet de l’alumna, tal com figura en la inscripció:

  Primer apellido / Primer cognom *

  Segundo apellido / Segon cognom *

  Nombre / Nom *

  Dirección / Adreça *

  Código Postal / Codi Postal *

  Ciudad / Ciutat *

  Provincia / Província *

  Teléfono / Telèfon

  Móvil / Mòbil

  email*

  Profesión / Profesió

  Grupo al que perteneces, si es el caso / Grup al que pertanys si és el cas

  Quiero ser asesora/Vui ser assessoraSoy profesional de la salud/Sóc profesional de la salut

  Si eres profesional indica la especialidad / Si ets profesional indica la teva especialitat

  Sitio de trabajo / Lloc de treball

  ¿Por qué quieres participar? / Per què vols participar?

  Comentarios / Comentaris