Entitats

ACPAM

Asociació Catalana pro Lactancia Materna
Ofereix cursos de formació sobre alletament per a professionals de la salut. També edita el butlletí “Lactància Materna”.

CNDC

Consell Nacional de Dones de Catalunya
Entitat que agrupa i coordina a associacions de dones de tot Catalunya. És òrgan consultiu de l'ICD (Institut Català de les Dones).

FEDALMA

Federación Española de Asociaciones pro Lactancia Materna
Agrupa a associacions de suport a la lactància de tot l'Estat espanyol. Entre altres projectes, organitza Congressos anuals de Grups de Suport.

IBFAN

Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil
Entitat que vetlla pel compliment del Codi de Comercialització de Succedanis de la Llet Materna de l'OMS (1981).

IHAN

Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia
Entitat dedicada a la millora de la qualitat assistencial a les dones lactants dins el sistema sanitari.

INK

Red Internacional Madre Canguro
Entitat que promou el Mètode Mare Cangur com a eina eficaç per millorar l'èxit de la lactància materna en bebès prematurs o de baix pes.

UNICEF

UNICEF CATALUNYA
Té un programa de salut maternoinfantil que inclou com a eixos fonamentals la lactància materna i la prevenció del dèficit de iode.

WABA

Alianza Mundial pro Lactancia Materna
Entitat que actua per a implementar la Declaració d'Innocenti (OMS/UNICEF, 1990) i promoure la celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna.