Coordinar els Grups de Suport a la Lactància Materna

Els objectius específics d’aquest projecte són:

 • Traslladar a les associacions prolactància tota la informació, projectes o iniciatives que puguin ser del seu interès.
 • Coordinar les associacions en la definició de necessitats i projectes conjunts.
 • Fomentar l’intercanvi d’informació i la col·laboració interassociativa.
 • Promoure la col·laboració amb organismes públicsi altres entitats.

  Per aconseguir aquests objectius s’han portat a terme les següents accions:

 • Trobades periòdiques d’associacions prolactància.
 • Coordinació d’activitats conjuntes com per exemple la celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna.
 • Suport a projectes propis de les associacions en benefici mutu.
 • Suport a la creació de noves associacions prolactància.
 • Contactes amb organismes públics i institucions.