Promovem la creació de grups y asociacions de recolçament a la lactancia materna a Catalunya y organitzem cursos de formació específica per assesores de lactancia.
Més informació →