Assessores Tema 3: «Gestió d'Associacions»

L’organització interna

Entenem per organització totes aquelles gestions i procediments que serà necessari realitzar per a la bona marxa de l’associació: tant a nivell intern, per exemple com s’organitzen les mares entre elles, com es reparteixen les tasques que cal realitzar, com es prenen les decisions, etc.; com a nivell extern, com es relaciona aquesta associació amb les usuàries del seu servei, amb altres organitzacions i organismes, amb la societat en general, etc.

En aquest sentit és important tenir prèviament clars alguns conceptes i rols.

A grans trets tota associació prolactància es composa de:

  • Les sòcies que són les persones membres de l’associació que estan registrades com a tals i paguen la quota corresponent (que pot ser 0) i tenen veu i vot a les assemblees.
  • Dins aquesta categoria hi hauria les sòcies actives, que són les sòcies que, a més, donen temps de voluntariat a l’associació fent una o més funcions organitzatives (membres de la junta, membres de grups de treball, assessores de lactància, etc.).

I finalment les usuàries que són aquelles mares que es beneficien dels serveis de l’associació (van a resoldre dubtes, dificultats, compartir experiències, etc…) però no són membres de l’associació en cap sentit.
Els aspectes organitzatius són responsabilitat de les sòcies o mares actives, entre les quals cal destacar especialment:

Coordinació

Qualsevol grup de persones que vol realitzar alguna cosa conjuntament haurà de coordinar-se d’alguna manera i com més gran es fa l’organització més coordinació requereix. És important tenir consciència d’aquest fet i dissenyar sistemes de coordinació eficaces per no entrar en solapaments i contradiccions.

Grups de treball

Per desenvolupar qualsevol servei o activitat, una o més persones s’hauran de responsabilitzar de que tot funcioni correctament. En el cas que diverses persones col·laborin en un mateix grup de treball, una d’elles haurà de coordinar-se amb les altres.

Recursos econòmics

Si es desenvolupen serveis i activitats sabem que tard o d’hora hi haurà despeses, gran o petites, i per tant caldrà preveure com atendre-les. A més, quan es gestionen fons econòmics es generen altres necessitats que van més enllà de la cerca de finançament com, per exemple, la comptabilitat, l’administració, la burocràcia de diversa naturalesa, etc.

Formació d’assessores

Tot i que el requisit indispensable per ser assessora de lactància és ser mare i haver alletat, ben aviat la necessitat de formació es fa evident i cada organització haurà de preveure quina formació exigeix a les persones que fan el rol d’assessores de lactància en nom de l’associació.

Comunicació

La comunicació és un concepte molt ampli que inclou com es comuniquen les sòcies o mares actives entre elles, la comunicació que s’estableix entre les sòcies actives i la resta de sòcies que voldran estar informades de la marxa de l’organització de la qual formen part.

També implica la imatge mateixa de l’organització i com aquesta es comunica amb les mares usuàries dels seus serveis i, és clar, com es comuniquen amb altres organitzacions, amb les administracions, amb els mitjans de comunicació i amb la societat en general.