Assessores Tema 3: «Gestió d'Associacions»

Com fundar una associació prolactància

Fundar una associació pot semblar molt complicat, però en realitat és molt senzill. Només cal il·lusió, ganes de fundar-la i un mínim de tres persones disposades a fer-ho.

Tots els tràmits estan clarament explicats al web de la Generalitat de Catalunya i poden realitzar-se fins i tot on-line.

La Generalitat proporciona també diversos models d’estatuts i altres documents, només ens cal adaptar-los a l’associació que es vulgui fundar.

No hi ha gaire marge per a la imaginació i la creativitat, encara que alguns aspectes necessitaran una reflexió prèvia:

El nom de l’associació

S’ha de pensar bé com es dirà la nostra associació perquè així és com ens coneixeran, el nom apareixerà en tot allò que fem i, per tant, és important que transmeti el més clarament possible qui som.

La seu social

Molta documentació i correspondència de la nostra associació acabarà dirigida a la seu social, per això és important que aquesta estigui ben anunciada en la bústia corresponent. Freqüentment es tractarà del domicili personal d’alguna de les sòcias fundadores. Cal que estigui disposada a rebre i gestionar aquesta documentació i tingui facilitat per dirigir-se a correus si s’han de recollir paquets o certificats.

L’àmbit d’actuació

Les associacions poden tenir un àmbit local, provincial, autonòmic o estatal. Aquest àmbit pot condicionar amb el temps l’activitat de l’associació i influir en aspectes com ara la sol·licitud de subvencions, la realització de tràmits burocràtics, l’expansió i la comunicació. És qüestió de reflexionar i decidir la que millor s’adapti a cada cas.

La periodicitat de renovació de la junta

La decisió és lliure, però serà important trobar un bon punt d’equilibri, renovacions molt lentes poden portar l’associació a cert estancament en la gestió, i renovacions molt freqüents representen un número més gran de tràmits. Cada cop que es renova la junta s’ha de comunicar a la Generalitat i pagar les tasses corresponents. És indispensable que les renovacions estiguin sempre al dia perfectament certificades per realitzar qualsevol altre tipus de tràmit, com ara la sol·licitud de subvencions.

Els objectius i les activitats

Cada associació pot posar aquells objectius i activitats que millor la defineixin. A títol orientatiu aquests podrien ser:

L’existència d’aquesta associació té les següents finalitats:

 • Proporcionar informació i suport a les dones que desitgin gaudir d’una lactància materna exitosa.
 • Defensar el dret de totes les dones a alletar els seus fills durant tant temps com desitgin i a rebre tot el suport social i professional necessari per aconseguir-ho.
 • Fomentar la participació activa de les dones en tots els àmbits de la societat, potenciant la seva informació i desenvolupament personal.
 • Elaborar y donar suport a projectes amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral de les dones i els homes, així com de la coparticipació en la criança dels fills, sense que per això les dones hagin de renunciar al seu dret a alletar si el volen exercir.
 • Col·laborar en tots els àmbits (famílies, professionals sanitaris, centres d’ensenyament, centres d’educació maternal i altres estaments interessats) oferint informació i suport sobre la teoria i la pràctica de la lactància materna.
 • Protegir, promoure i donar suport a la lactància materna, a través de diferents iniciatives de sensibilització i normalització, en tots els àmbits de la societat col·laborant, si cal, amb d’altres organitzacions nacionals i internacionals que comparteixin finalitats anàlogues.

Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:

 • Creació de Grups de Suport a la Lactància Materna coordinats per Assessores de Lactància formades adequadament i altres serveis de suport directe a les dones que alleten.
 • Desenvolupament de recursos d’informació en edició impresa i/o virtual.
 • Activitats de sensibilització social.
 • Activitats complementàries (xerrades, exposicions, etc.).
 • Comunicació i difusió.
 • Col·laboració amb entitats i organismes.
 • Qualsevol altra activitat directament o indirectament relacionada amb les citades més amunt.

El finançament

Si es vol respectar el codi ètic de les associacions prolactància en matèria de finançament i optar a formar part de xarxes nacionals i internacionals prolactància, és important que als estatuts quedi reflectit aquest fet:

Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i activitats de l’Associació seran els següents:

 • Les quotes de socis, periòdiques o extraordinàries.
 • Les subvencions oficiales o particulars, sempre que la seva acceptació no comprometi la independència de l’Associació o la consecució de les seves finalitats.
 • Les donacions, herències o llegats. No s’acceptaran donatius en metàl·lic ni en espècies d’empreses fabricants o distribuïdors d’aliments infantils, biberons, tetines i altres productes relacionat amb l’alimentació infantil, inclosos els productes per a la lactància materna.
 • Les rendes del propi patrimoni o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
 • Les rendes derivades d’activitats econòmiques si n’hi hagués, les quals haurien d’invertir-se en la consecució de fins d’interès general.
 • Qualsevol altre recurs lícit.