Assessores Tema 1: «Els grups de suport a la lactància materna»

Els grups de suport a la lactància materna

Promoguts sovint per associacions de dones, aquests grups han nascut a iniciativa de nombroses mares conscients que donar el pit requereix d’un aprenentatge que no sempre resulta fàcil i que, en ocasions, les dones necessiten el suport d’altres dones amb experiència per poder alletar amb èxit els seus fills.

Són grups d’ajuda mútua que funcionen com a punts de trobada i d’informació, i també com a centres de recursos i de serveis. Els Grups de Suport complementen l’assistència que ofereixen els serveis de salut, i cobreixen tots aquells aspectes relacionats amb la lactància que no corresponen al sistema sanitari. Embarassades, mares, pares, bebès, familiars i amics es troben en un espai on es parla de lactància, compartint experiències, alegries i dificultats, dubtes i diferents solucions, i gaudint d’un ambient acollidor.

Els serveis que habitualment ofereixen els Grups de Suport inclouen reunions periòdiques, atenció personalitzada, telèfon d’urgències, servei de biblioteca, material de consulta escrit i virtual, vídeos, préstec de material específic de lactància materna i organització d’iniciatives de sensibilització social.

Tots aquests serveis són gratuïts i l’assistència als Grups és voluntària.