Assessores Tema 1: «Els grups de suport a la lactància materna»

Característiques dels grups de suport “mare a mare”

Els grups de suport “mare a mare” són en la seva estructura bàsica Grups d’Ajuda Mútua (GAM), o sigui agrupacions de persones que s’ajunten de forma voluntària per ajudar-se mútuament i aconseguir un propòsit determinat, en aquest cas alletar amb èxit els seus fills i gaudir d’aquesta vivència.

Estan formats per persones que es troben en una mateixa situació “conflictiva” i que s’ajunten lliurament i sense la supervisió de cap professional per ajudar-se i satisfer unes necessitats comunes, per superar dubtes o dificultats, compartir experiències o bé aconseguir canvis socials o personals.

Com en tot GAM, es dóna importància i prioritat a la interacció personal i en l’assumpció individual de responsabilitats, en aquest cas per part de les mares. Es proporciona ajuda material o emocional i es promou uns valors a través dels quals les mares poden reforçar la seva pròpia identitat.

L’objectiu d’un grup de suport mare a mare és crear un clima en el qual es doni suport a la lactància materna i es proporcionin els coneixements tècnics i pràctics que són necessaris per aconseguir una lactància d’èxit.

Es tracta d’oferir un espai en el qual les mares se sentin protagonistes i confiades d’expressar els seus dubtes i dificultats, i compartir informació adequada i suggeriments pràctics sobre lactància materna.

Així diferents persones amb el denominador comú d’haver escollit la lactància materna com a opció de criança per als seus fills es reuneixen periòdicament i entre elles troben comprensió i suport.

Les reunions no estan dirigides per una persona externa a l’experiència del grup, sinó per una assessora de lactància que necessàriament és també una mare lactant experimentada. D’aquesta manera les mares es fan més responsables del control de la seva salut, de la criança dels seus fills i agafen més autonomia personal.

Les mares poden assistir-hi ja durant l’embaràs o bé acompanyades del seu bebè acabat de néixer o de diferents edats. Poden venir soles amb el seus fills o bé acompanyades de la parella o altres familiars o amigues.