Setmana Mundial de la Lactància Materna 2022

La Setmana Mundial de la Lactància Materna 2022 es centrarà en enfortir la capacitat dels actors que han de protegir, promoure i donar suport a la lactància materna en diferents nivells de la societat.

Les audiències objectiu, inclosos els governs, els sistemes de salut, els llocs de treball i les comunitats, seran informades, educades i capacitades per a enfortir la seva capacitat de proporcionar i mantenir entorns favorables a la lactància materna per a les famílies en el món posterior a la pandèmia.

La lactància materna és clau per a les estratègies de desenvolupament sostenible posteriors a la pandèmia, ja que millora la nutrició, garanteix la seguretat alimentària i redueix les desigualtats entre països i dins d’ells.

El tema està alineat amb l’àrea temàtica 1 de la campanya WBW-SDG 2030 que destaca els vincles entre la lactància materna i la bona nutrició, la seguretat alimentària i la reducció de les desigualtats.