Risc per contagi de coronavirus en nadons alletats

coronavirus i lactancia materna

L’expansió del coronavirus (COVID-19) per diversos països s’ha convertit en una preocupació mundial i és molt probable que mares alletants s’infectin per aquest virus, la qual cosa planteja dubtes sobre com s’ha de procedir en aquests casos en relació a la lactància materna.

Malgrat les contínues recerques sobre COVID-19, fins ara es desconeixen molts aspectes de la seva transmissió i capacitat per a emmalaltir. La via principal de contagi sembla ser a través de gotes de saliva, un mecanisme que comparteix amb altres virus respiratoris, per la qual cosa, com aquests, no sembla probable que pugui passar d’una mare infectada al seu bebè a través de la llet.

logo oms

L’OMS – Organització Mundial de la Salut ha elaborat el document “Maneig clínic de la infecció respiratòria aguda greu quan se sospita una nova infecció per coronavirus (nCoV)” [pdf] que inclou un capítol sobre “Cura de bebès i mares amb COVID-19: IPC i lactància materna” en el qual pot llegir-se:

Les mostres de llet materna de les mares després de la primera lactància van ser negatives per al virus COVID-19. La lactància materna protegeix contra la morbiditat i la mort en el període posneonatal i durant tota la infància i la infantesa. L’efecte protector és particularment fort contra les malalties infeccioses que es prevenen mitjançant la transferència directa d’anticossos i altres factors antiinfecciosos.

logo unicef

Per a proporcionar informació a les famílies UNICEF ha creat la pàgina “Coronavirus (COVID-19): el que els pares han de saber” en la qual, entre moltes altres recomanacions, pot llegir-se:

Tenint en compte els beneficis de la lactància materna i l’escassa rellevància de la llet materna en el context de la transmissió d’altres virus respiratoris, la mare pot continuar alletant al seu nadó sempre que prengui totes les precaucions necessàries.

logo unfpa

UNFPA és l’agència de salut sexual i reproductiva de les Nacions Unides i, com a tal, treballa amb altres organismes, governs i agències de l’ONU, per a abordar el brot de la nova malaltia per coronavirus (COVID-19) i garantir que es brindi informació precisa a les dones en edat reproductiva i a les embarassades sobre precaucions d’infecció, riscos potencials i com buscar atenció mèdica oportuna. Pel que fa a la lactància materna, en la seva “Declaració del UNFPA sobre el nou coronavirus (COVID-19) i embaràs” recomanen:

Les dones que alleten no han de separar-se dels seus nounats, ja que no hi ha evidència que demostri que els virus respiratoris poden transmetre’s a través de la llet materna, segons UNICEF. La mare pot continuar alletant, sempre que s’apliquin les precaucions necessàries.

logo ABM

La ABM (Academy Breastfeeding Medicine), organització mundial de metges dedicats a la promoció, protecció i suport de la lactància materna, amb la missió de brindar solucions basades en evidència científica als desafiaments que enfronta la lactància materna a tot el món, ha realitzat una declaració oficial sobre la Transmissió de COVID-19 a través de la llet materna i en la mateixa pot llegir-se:

La llet materna brinda protecció contra moltes malalties (…). Les persones amb infecció confirmada per COVID-19 han de romandre separades (precaucions d’aïllament en la llar) d’altres membres de la família i amics o veïns, inclòs el bebè, a excepció de la lactància materna. Idealment, hauria d’haver-hi també un adult no infectat per a atendre les necessitats del bebè (…). La mare ha de practicar la rentada acurada de les mans i l’ús d’una màscara.

A causa de la protecció que ofereix la lactància materna al nen pel pas d’anticossos i cèl·lules, el Centre per al Control i Prevenció de Malalties (CDC Centers For Disease Control And Prevention) dels Estats Units també recomana:

Mantenir la lactància en mares infectades, prenent la precaució de no contagiar al nen amb secrecions respiratòries (saliva, …), per al que es recomana utilitzar màscara durant la presa i seguir una acurada rentada de mans.

Aquestes mesures preventives (màscara i rentada de mans) són extensibles a tots els membres de la família i, per descomptat, amb major motiu, també a mares no lactants que s’hagin infectat.

logo ihan

La IHAN – Iniciativa per a la Humanització del Naixement i la lactància, ha compartit en el seu web el fet que la pandèmia de COVID-19 planteja reptes i preguntes a les autoritats, els sanitaris i les famílies, al ser una malaltia nova sobre la qual encara hi ha molts interrogants. Per això, ha elaborat dos documents sobre la lactància materna i Coronavirus COVID-19, un per a famílies amb nens i nenes petits , i un altre per a professionals que atenen famílies amb nens i nenes petits.

logo acpam

ACPAM – Associació Catalana pro Alletament Matern, també ha creat una secció en el seu web sobre el coronavirus en la qual fa una revisió de l’evidència i realitza un conjunt de recomanacions, també disponibles en format descargable sota el títol “Recomanacions sobre lactància natural en el context d’infecció per coronavirus“.

lactancia coronavirus acpam - versio web

Sota el lema “La lactància no s’atura” (La lactància no es deté) ha fet pública aquesta imatge, més eloqüent que mil paraules.

logo aelama

En aquest sentit, AELAMA – Associació Espanyola de Promoció i Suport a la Lactància Materna, associació científica sense ànim de lucre formada per professionals de ciències de la salut relacionats amb l’atenció matern-infantil i per altres persones amb formació específica en lactància materna, ha fet públic un comunicat sobre “El maneig per risc de contagi per coronavirus en mares i nounats” [pdf] en el qual declara:

Els estudis actuals són limitats, però no s’ha identificat el virus en llet materna. La lactància materna per les seves propietats immunològiques té més probablement un paper protector contra la infecció que com a vehicle de transmissió.

Per tot això és important tenir en compte que:

  • Ha d’evitar-se la separació de la mare i el nounat facilitant l’inici i manteminiento de la lactància materna directament al pit.
  • Per a reduir el risc de transmissió al bebè, la mare haurà d’adoptar procediments preventius com la higiene exhaustiva de mans i l’ús de màscara.
  • La decisió de separar o no a la mare i el seu bebè ha de prendre’s per a cada família de manera individualitzada, tenint en compte la situació clínica, els desitjos dels pares i altres circumstàncies com la situació logística de l’hospital.
  • La separació rutinària i la retirada de la lactància materna de manera sistemàtica comporta, donat el coneixement actual, més riscos que beneficis.

apilam 2

APILAM – Asociación para la Promoción y la Investigación científica y cultural de la Lactancia Materna, responsables de la web  e-lactancia, on s’avalua la compatibilitat de la lactància materna amb fàrmacs, fitoteràpia, homeopatia, altres productes alternatius, procediments mèdics i cosmètics, contaminants i malalties maternes o del lactant, ha afegit una entrada sobre “Infección Materna por Coronavirus 2019-nCoV” on aquest virus es qualificat com:

Segur. Compatible. Sense risc per a la lactància i el lactant.

logo seneo

La seNeo – Societat Espanyola de Neonatología, ha actualitzat recentment les seves “Recomanacions per al maneig del nounat en relació amb la infecció per SARS-CoV-2” (versió 4.1) [pdf]:

En el cas de dones infectades per SARS-CoV-2 és important insistir que la lactància materna atorga molts beneficis com el potencial pas d’anticossos mare-fill enfront del SARS-CoV-2, per això i davant l’evidència actual la seNeo recomana el manteniment de la lactància materna des del naixement, sempre que les condicions clíniques del Nounat i la seva mare així ho permetin.

logo ministerio sanidad

El Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya ha actualitzat, amb data 17 de març 2020, el document “Maneig de la dona embarassada i el nounat amb COVID-19“, subscrivint les recomanacions de l’OMS i altres entitats, sobre la lactància materna en relació a la possible infecció de la mare per COVID-19:

Mantenir l’alletament tant per a casos de mares confirmades com probables, sempre que es mantinguin mesures per a la prevenció d’infecció per microorganismes transmesos per gotes i per contacte.

logo generalitat salut

La Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de la ciutadania una secció referent al Coronavirus SARS-CoV-2 en el seu Canal Salut i també a emès, amb data 16 de març 2020, un comunicat amb “Informació per a dones embarassades i les seves famílies” amb intenció de donar respostes als dubtes més freqüents de les dones en període de maternitat i lactància. En aquest document podem llegir:

Podré donar el pit al bebè?
Sí. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la lactància materna protegeix contra les malalties i la mort en el període postneonatal i durant tota la infància. L’efecte protector és particularment fort contra les malalties infeccioses que s’eviten tant mitjançant la transferència directa d’anticossos per la llet com altres factors antiinfecciosos i la transferència duradora de la competència i la memòria immunològiques. Per tant, s’han de seguir les pautes estàndard d’alimentació infantil amb les precaucions de prevenció adequades.

Imatge de portada: www.grupnodrissa.org