Calma Anglès

  • Persona de contacto: Marta
  • Teléfonos: 610 34 03 18
  • Email: calmaangles@gmail.com
  • Web: calmablanes.blogspot.com/
  • Lugar: Hotel d’Entitats (antic Ajuntament), Anglès

Reuniones: 1r i 3r lunes de mes de 10h a 11h en el Hotel d’Entitats (antiguo Ajuntament), Anglès

  • Este grupo es mio y quiero corregir datos