Claus per a una lactància materna d’èxit

Amb el temps, aquesta guia ha estat també útil a dones embarassades per poder iniciar més fàcilment la lactància dels seus fills i, tant a unes com les altres, per donar a llegir a les seves parelles, familiars, amicos, etc., els quals no sempre assisteixen als grups de suport, i d’aquesta manera estaven més ben preparats per donar-los suport en la seva decisió d’alletar.

Descarregar