21 resultats per autor: fedecata


Panflet “Gaudeix l’Alletament”

Panflet "Gaudeix l'alletament" de la Generalitat de Catalunya.

Díptic Unicef

Díptic informatiu de Unicef.

Neix la Federació

La Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna neix al 2002 a Barcelona. Sorgeix de la necessitat detectada per diferents associacions prolactància de Catalunya de disposar d'una entitat que pugui desenvolupar projectes d'interès comú difícils d'assumir per separat. Després de la seva fundació, es realitza, abans de res, una investigació sistemàtica per reunir dades fiables sobre la situació de la lactància materna a Catalunya, les necessitats específiques de les dones que alleten, la qualitat de l'atenció sanitària que reben i el seu nivell d'informació i suport. Paral·lelament, la Federació coordina les ...

Guia visual de lactancia

Se trata de una versión resumida e ilustrada de la guía Claves para amamantar con éxito en la que se ha puesto especial esmero en mostrar la lactancia materna en diferentes situaciones y con una amplia gama de posturas y posiciones.

Premis del V Concurs de contes infantils “Lactancia y Criança”

El pasado viernes 4 de noviembre se ha hecho público el veredicto del Jurado del V Concurso de Cuentos Infantiles "Lactancia y Crianza" organizado por la Federación Catalana de Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna. En el acto participó como Invitado de Honor el conocido humorista gráfico, ilustrador y escultor Ermengol. Al empezar Eulàlia Torras, Presidenta de la Federación, presentó un documento visual con una selección de imágenes de la totalidad de cuentos presentados en la edición 2014 del Concurso. También hubo una presentación sobre los orígenes del Concurso y la trayectoria del mismo a lo largo de los últimos 10 años, ...

Dades lactància 2010

PDF amb les dades de lactància de 2010.

Claus per a una lactància materna d’èxit

Amb el temps, aquesta guia ha estat també útil a dones embarassades per poder iniciar més fàcilment la lactància dels seus fills i, tant a unes com les altres, per donar a llegir a les seves parelles, familiars, amicos, etc., els quals no sempre assisteixen als grups de suport, i d'aquesta manera estaven més ben preparats per donar-los suport en la seva decisió d'alletar.

Alimentació de lactants i nens petits

Un dossier de 44 pàgines sobre l'alimentació de lactants i nens petits: recomanacions estàndard per a la Unió Europea (català).

Dades sobre lactància 2005

Les dades de la Generalitat de Catalunya sobre lactància del 2005.

La lactància materna a Catalunya

El Departament de Salut Maternoinfantil de la Generalitat de Catalunya fa públics cada 5 anys les dades sobre la situació de la lactància materna del país. Les dades més recents recollides corresponen a l'any 2005. Segons aquests dades, l'índex d'intenció de lactància materna és actualment molt alt a Catalunya i mostra una clara tendència a seguir augmentant gradualment. Al 2005, el 81,1% de les dones que van ser mares van escollir la lactància materna com a opció de criança per als seus fills. Si s'aplica aquest percentatge al conjunt de la població catalana (segons dades recollides per l'Idescat - Institut d'Estadística de ...