Atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones

La lactància materna forma part del cicle sexual i reproductiu de les dones. No és possible donar suport a les mares en la lactància si no es tenen en compte altres aspectes relacionats com ara l’embaràs, el part, l’anticoncepció, etc. Una òptima qualitat assistencial és indispensable.

Els objectius específics d’aquest projecte inclouen:

 • Treballar perquè la lactància materna sigui considerada com a part del cicle sexual i reproductiu de totes les dones.
 • Desenvolupar projectes i iniciatives encaminades a millorar l’atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones, inclosa la lactància materna.
 • Treballar per millorar totes aquelles pràctiques que directament o indirectament incideixin en l’èxit de la lactància materna i la defensa dels drets de les dones com a usuàries dels serveis sanitaris (part fisiològic, Mètode Mare Cangur, etc).
 • Vetllar per l’òptima qualitat assistencial a les mares lactants en tot el sistema sanitari.

Les accions desenvolupades fins ara són:

 • Contactes amb el Departament de Salut Maternoinfantil de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Col·laboració en la secció LACTÀNCIA MATERNA del seu web.
 • Visualització dels grups de suport i els serveis i activitats que desenvolupen.
 • Difusió de les iniciatives prolactància de la Conselleria de Salut.
 • Participació en un grup de treball per a l’elaboració de la campanya “Dóna el pit, dóna salut” del Departament de Salut.
 • Participació en un grup de treball sobre la humanització del part i de l’atenció al nen hospitalitzat.
 • Participació en un grup de treball sobre la promoció de la lactància materna en la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública.
 • Participació en un grup de treball sobre la prevenció i el tractament del dolor a l’alletar.
 • Participació al CNDC (Consell Nacional de Dones de Catalunya).
 • Participació com a membre de la Permanent del CNDC.
 • Participació en el grup de treball sobre “Salut i gènere” del CNDC.