Assessores Tema 3: «Gestió d'Associacions»

Sobre els grups de suport i les associacions prolactància

Es coneix com a Grups de Suport a la Lactància Materna un conjunt heterogeni d’associacions, grups de dones i fins i tot persones individuals, amb el denominador comú que es tractar de mares que han alletat els seus fills i que han decidit donar temps de voluntariat social per ajudar altres mares que, com elles, volen donar el pit amb èxit.

Es tracta d’un moviment social en auge, cada vegada més estès a Catalunya, a la resta de l’Estat espanyol i a altres parts del món.

En termes generals, acostuma a estar format per mares que desitgen alletar els seus fills i van tenir, al principi, diversos problemes que van poder solucionar gràcies al suport d’altres mares. D’aquesta manera van prendre consciència de la importància de rebrer ajuda quan es necessita i van decidir comprometre’s i oferir suport de la mateixa manera que elles el van rebre. Així s’ha anat estenent la xarxa de suport.

La forma en què aquestes mares s’organitzen entre elles per desenvolupar els seus objectius es pot dividir en:

  1. Moviment associatiu
  2. Una o més mares a títol personal i col·laborant unas amb les altres segons el cas i sense cap tipus de personalitat jurídica

Per poder ésser considerat Grup de Suport, aquest conjunt de dones ha de desenvolupar algun o diversos serveis de suport a mares lactants, ja sigui mitjançant l’organització de reunions informatives periòdiques, atenció personal de mares o atenció de consultes telefòniques o per correu electrònic.

Les reunions informatives periòdiques es fan en un lloc i amb un horari determinats, estan coordinades per una assessora de lactància, són obertes a la comunitat i els serveis que s’hi ofereixen són voluntaris i gratuïts.

aquest servei també acostuma a anomenar-se grup de suport a la lactància materna, fet que esdevé una font habitual de confusions i mal entesos entre allò que és el Grup (associació, grup de dones, etc…) i allò que és el grup (servei que el Grup ofereix a mares usuàries).

Per tal de complicar encara més les coses, també se sol anomenar grup de suport a la lactància materna a determinats serveis sanitaris coordinats per alguna professional de la salut, habitualment una infermera o llevadora, que no necessàriament ha de tenir experiència pròpia d’alletar, aquests grups d’iniciativa professional poden estar situats als centres de salut o als hospitals.

Així, doncs, tenim tres coses diferents que a la pràctica s’anomenen igual, cosa que fa difícil, sovint, distingir-los entre ells:

  • organitzacions de mares
  • un dels serveis d’aquestes organitzacions
  • un tipus de servei sanitari

Per altra banda, el terme Associació prolactància és també ambigu perquè s’utilitza indistintament per designar tant les associacions de mares que organitzen grups de suport, com les associacions de diversa índole relacionades amb la lactància, des de les que organitzen cursos de formació per a professionals a les que desenvolupen projectes per a una millor qualitat assistencial als centres de salut o hospitalaris, passant per una àmplia gamma d’altres possibilitats.

La Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna agrupa i coordina, com el seu nom indica, els Grups de Suport, enteses com a moviment social, no sanitari. Es tracta d’associacions prolactància fundades per dones les quals inclouen entre els seus projectes l’organització de serveis de voluntariat dirigits a mares lactants.

Tot i que l’estructura d’aquestes associacions pot ser més o menys complexa d’una a una altra, en general podem sintetitzar en què per dura terme les seves finalitats aquestes associacions necessitaran:

  • Organitzar-se
  • Desenvolupar serveis i activitats