Assessores Tema 2: «Assessores de lactància»

Responsabilitats de l’assessora

A grans trets l’assessora de lactància és la persona que ofereix informació i suport directe a mares i les seves responsabilitats seran diferents si aquest voluntariat el realitza atenent consultes telefòniques o per correu electrònic, oferint ajuda personalitzada o coordinant les reunions periòdiques d’un grup de suport.

Així i tot, existiran responsabilitats comunes i també algunes específiques de cada àmbit. Aquí en detallem algunes, especialment dirigides al suport grupal:

 • Atendre les consultes específiques que rep i derivar si és necessari.
 • Donar informació seriosa i correcta.
 • Animar les mares a parlar i ajudar-se entre si.
 • Ensenyar-los a escoltar-se mútuament, recordant-los que parlin d’una en una, sense converses laterals i en veu baixa, per què totes puguin beneficiar-se de tot el que es parli.
 • Mantenir activa la participació de les mares fent preguntes generadores quan la discussió s’atura.
 • Actuar com a facilitadora dels processos educatius que viuen les integrants del grup. Per exemple, si una mare fa una consulta, pot invitar les altres mares a respondre, estant atenta per reforçar la informació correcta. Aquesta informació ha d’oferir-se únicament quan no sorgeix de forma espontània dels membres del grup.
 • Fer suggeriments, oferir opcions i suavitzar els consells molt imperiosos, recordant que cada mare té la propietat de les decisions sobre els seus fills.
 • Evitar criticar, reprendre o donar conferències informatives dins del grup.
 • Donar responsabilitats a les mares que són més antigues al grup o demostren més interès.
 • Mantenir contacte amb les integrants, en diversos moments i espais, per facilitar el suport i la capacitació de les mares.
 • Organitzar el fet de tenir cura dels nens durant la sessió. Les mares han de sentir que són benvingudes amb els seus bebès.
 • Mantenir una coordinació amb altres assessores i/o grups de suport. D’aquesta manera es potencia el treball a l’entorn de la temàtica de lactància materna.
 • Aconseguir la identitat grupal.
 • Animar les mares perquè tornin.
 • Registrar els noms de cada mare i del seu bebè, i les seves dades de contacte.
 • Pensar en les mares i les embarassades per preparar temes d’acord amb la composició del grup.
 • Pensar preguntes que generin debats; podrien tenir-se en compte preguntes que s’han fet anteriorment.
 • Tractar temes diferents, per despertar interès.