Assessores Tema 2: «Assessores de lactància»

Assessores de lactància

S’han proposat diversos noms per designar la persona encarregada d’oferir informació i suport directe a mares que volen alletar els seus fills, ja sigui mitjançant consultes telefòniques, per correu electrònic i sobretot durant les reunions periòdiques de grups de suport. Les associacions que pertanyen a la Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna han decidit per consens denominar-les Assessores de Lactància.

Centrant-nos ara en les reunions periòdiques dels grups de suport, com a servei de voluntariat obert a dones embarassades i a mares lactants, l’assessora de lactància és la persona que exerceix les funcions de “moderadora” o “conductora” de la dinàmica de grup d’aquest tipus de GAM, a més d’atendre consultes específiques i proporcionar informació a les mares.

Hi ha grups en els quals existeix només una assessora de lactància, sempre la mateixa. Altres grups disposen de dues o més assessores que poden assistir de forma conjunta o alterna al Grup.

És fàcil que quan un Grup comença només tingui una assessora però que amb el temps s’hi vagin sumant altres que poden donar-se suport mútuament de diverses maneres.

És freqüent que una mare assisteixi al principi a un grup com a usuària dels seus serveis, més tard decideixi implicar-se més estretament en els seus projectes, acabi formant-se per ser assessora de lactància i finalment decideixi assumir bé la responsabilitat de coordinar un grup de suport propi o la d’integrar-se en un grup que ja existeixi i formi equip amb altres assessores.

Tot i que existeixen grups de mares que es reuneixen periòdicament sense quasi bé estructura ni personalitat jurídica, el més habitual és que els grups de suport siguin serveis de voluntariat promoguts per una associació de suport a la lactància. Hi ha associacions que només disposen d’un d’aquests serveis mentre que altres amb el temps acaben tenint varis grups de suport en actiu coordinats per diferents assessores.

Per ser assessora de lactància en grups de suport “mare a mare” només calen dos requisits indispensables:

  • Ser mare i tenir experiència exitosa de lactància.
  • Desitjar compartir la pròpia experiència amb d’altres mares.

A més, cada associació que organitza grups de suport sol tenir estipulats els requisits complementaris que han de complir les seves assessores (nivell de formació teòrica, experiència pràctica de grup, etc…).