Assessores Tema 2

Tema 2: Assessores de lactància

Són mares experimentades que han alletat els seus fills i que han realitzat la formació que l’associació de suport a la lactància a la qual pertanyen els demana. Aquesta experiència i formació les acredita per ajudar altres mares, oferint-los suport emocional, ajuda directa i informació concreta, veraç i actualitzada sobre els diversos aspectes de la lactància materna.

Veure tot el temari | temari de lactància