Assessores Tema 1: «Els grups de suport a la lactància materna»

Tipus de grups de suport

Tot i que poden donar-se combinacions d’ambdós, els grups de suport a la lactància materna poden funcionar principalment de dues formes:

  • Grups de Suport per a Mares
  • Grups de Suport de “Mare a Mare”

Grups de Suport per a Mares

Els grups de suport per a mares poden estar coordinats per professionals sanitaris o per algú amb coneixements sobre el tema, tot i que no tingui experiència pròpia de lactància materna. Aquesta persona pot ser que ni tant sols sigui mare i tampoc pertanyi culturalment al grup, i es presenta davant la resta d’integrants del grup com un expert.

En aquests grups, la informació es transmet a través de conferències o xerrades; es tracta més aviat de classes en les quals parla la persona que coordina i les altres escolten la informació que se’ls dóna, sense haver-hi una participació activa.

Poden ser grups de voluntariat per part de professionals de la salut motivades pel tema, però el més freqüent és que es tracti d’un projecte o servei que desenvolupa un centre de salut o hospital coordinat per professionals sanitàries dins la seva feina remunerada.

Grups de Suport de “Mare a Mare”

Els Grups de Suport de “Mare a Mare” estan coordinats per mares i són elles les que dirigeixen les reunions. El rol de coordinació el fa una assessora de lactància, dona amb experiència i formació, que facilita l’intercanvio d’informació i suport entre les mares assistents. Per fer-ho és indispensable que hagi alletat personalment amb èxit.

En les reunions periòdiques d’aquest tipus de grups de suport, tant les mares més experimentades com les novelles, comparteixen informació i vivències pròpies i són animades a expressar dubtes i inquietuds. L’assessora de lactància no representa la principal font d’informació ni l’autoritat.

Tot i que els grups de suport poden sorgir sense més estructura que alguna mare voluntària disposada a posar-lo en marxa pel seu compte, majoritàriament es tracta d’un servei o projecte desenvolupat per una associació de suport a la lactància i coordinat per una assessora de lactància anomenada per l’entitat.

La Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna agrupa associacions que tenen entre els seus objectius i projectes la posada en marxa d’un o més grups de suport “mare a mare” que es reuneixen periòdicament en diferents seu i amb diferents horaris.