Assessores

A aquesta secció trobaràs articles per assessores organitzats en tres temes:

Tema 1: Els grups de suport a la lactància materna

Són grups d’ajuda mútua, oberts a mares que volen alletar els seus fills, que es reuneixen periòdicament per resoldre dubtes i dificultats, i per compartir experiències. Complementen l’assistència que ofereixen els serveis de salut, amb la cobertura de tots aquells aspectes relacionats amb la lactància que no corresponen al sistema sanitari. Els serveis que ofereixen són gratuïts i l’assistència als Grups és voluntària.

Tema 2: Assessores de lactància

Són mares experimentades que han alletat els seus fills i que han realitzat la formació que l’associació de suport a la lactància a la qual pertanyen els demana. Aquesta experiència i formació les acredita per ajudar altres mares, oferint-los suport emocional, ajuda directa i informació concreta, veraç i actualitzada sobre els diversos aspectes de la lactància materna.

Tema 3: Gestió d’Associacions

Ens referim específicament a les associacions fundades per dones que han alletat els seus fills i que escullen aquesta forma d’organització social per poder desenvolupar serveis i activitats de voluntariat oberts a la comunitat, i dirigits especialment a altres mares lactants.

Consulta també el temari de Lactància